Suomen Moottoriliitto 24.01.2017

Suomen Moottoriliitto: ”Urheilijoita ei tule rangaista erityisellä yhteen urheilumuotoon kohdistuvalla verolla”

Suunnitteilla oleva ajoneuvovero kohdistuisi suoraan esimerkiksi enduroon, jossa muun muassa lajin 7-kertainen maailmanmestari Kari Tiainen (toinen vas.), 2-kertainen maailmanmestari Eero Remes (kesk.) ja 13-kertainen maailmanmestari Juha Salminen (toinen oik.) ovat vieneet Suomea maailmankartalle usean vuosikymmenen ajan. Kuva: Nita Korhonen

Suomen Moottoriliitto ry on jättänyt valtiovarainministeriölle lausunnon koskien esitystä moottoripyörien verotuksesta.

Hallituksen eduskunnalle tekemässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kevyiden moottoriajoneuvojen verosta. Esityksessä otettaisiin käyttöön uusi valtiolle tuloutettava vuotuinen vero, joka kohdistuisi L3- ja L4-luokan moottoripyöriin sekä L5- ja L7-luokan kolmi- ja nelipyöriin, kuten eräisiin mönkijöihin. Esityksen tavoite on hallitusohjelmaan sisältyvän kirjauksen mukaisesti ottaa kevyille moottoriajoneuvoille käyttöön vero valtion verotulojen lisäämiseksi 25 miljoonalla eurolla.

Suomen Moottoriliitto näkee, että hallituksen esitys on yhtä urheilu- ja harrastajaryhmää epäoikeudenmukaisesti kohteleva. Moottoripyöräurheilu kaikissa muodoissaan (kilpa-, nuoriso-, harraste- ja kuntourheilu) on Suomen Olympiakomitean alainen valtionapua saava urheilumuoto. Monet tässä urheilussa käytettävät moottoripyörät rekisteröidään (esimerkiksi enduromoottoripyörät), koska niillä siirtymien aikana ajetaan yleisillä teillä. Nyt näiden urheilijoiden urheiluvälinettä verotettaisiin lisäverolla. Tämän urheiluvälineen hankintaan ja käyttöön liittyy jo ennestään paljon verotusta.

Suomalaiset moottoriurheilijat ovat pitäneet Suomen mainetta yllä maailmanmestaruuksien saavutusten myötä jo pitkän aikaa. Alkaen Jarno Saarisesta ja jatkuen viime vuoden Eero Remeksen, Pekka Päivärinnan ja Kirsi Kainulaisen maailmanmestaruuksiin.  Moottoripyöräurheilu on myös hiljalleen saavuttanut sellaisen kustannustason, että nuori pystyy harrastamaan sitä lähes samanlaisella kustannustasolla kuin esimerkiksi jääkiekkoa. Hallituksen esitys kohdistuu tältä osin kustannustasoa nostavasti nimenomaan moottoripyöräurheiluun. Se asetetaan eriarvoiseen asemaan muiden urheilumuotojen kanssa.

Urheilijoita ei tule rangaista erityisellä yhteen urheilumuotoon kohdistuvalla verolla, joka asettaa tietyn urheilumuodon eriarvoiseen asemaan kuin muut urheilumuodot. Urheilu ei ole Suomen Moottoriliiton mielestä sopiva verotuksen kohde. Moottoriurheilussa käytettävien kilpailu- ja harrastusvälineiden rajaaminen lain ulkopuolelle lienee mahdotonta tai ainakin vaikeaa. SML on ehdottanut tämän vuoksi valtiovarainministeriölle, että kaavaillusta verosta luovutaan kokonaan.

Lue lisää: Moottoriliitto.fi/lausunto_ajoneuvovero.pdf

Teksti: Moottoriurheilu.tv

FHRA on huolissaan moottoripyörä- ja veneveron vaikutuksista harrastustoiminnalle

Uusimmat

Lisää aiheesta

Enduro