Motocross 04.02.2016

MP16 -messut lähestyy: SM Motocross sarjaan uutta nostetta – Harrastajamääriin luvassa kasvua?

MIR Link toteutti sarjapromoottori MJP-Eventsin toimeksiantona kävijätutkimuksen SM-Motocrossiin osallistuneelle yleisölle, kuljettajille, mekaanikoille ja muulle henkilökunnalle.

Vastauksia saatiin yhteensä lähes 700, joista noin kolme neljäsosaa oli asiakaspalautteita. SM-osakilpailuja oli kauden aikana kahdeksalla eri paikkakunnalla, joten koko Suomi oli tutkimuksessa edustettuna. Vastaajista valtaosa oli työssäkäyviä, ja ylivoimaisesti suurin ikäryhmä oli 30–50-vuotiaat. Kysely toteutettiin 16.9.–15.10.2015 välisenä aikana.

Peräti 97 % yleisöstä oli sitä mieltä, että SM-Motocross vastasi tai ylitti heidän odotuksensa, ja että tapahtumanjärjestäjä arvosti heidän käyntiään (93 %). Tärkeimmät syyt osallistua tapahtumaan olivat ohjelmakokonaisuus ja motocross urheilulajina. Muita syitä olivat ystävien tapaaminen ja ajanvietto tai yksittäisen kilpailijan/tiimin seuraaminen. Vapaissa vastauksissa yleisö kehui aikatauluja ja kohentunutta yleisilmettä muun muassa näin: ”Sopivan tiivis aikataulu, yleisöä aikaisempaa enemmän, yleinen ilmapiiri mielestäni parempi kuin aikaisemmin.”

mir_link_oy_motocross3
Toki toiveitakin nousi esiin. Ehkä vähän yllättäen haluttiin vieläkin voimakkaampaa markkinointia, vaikka juuri siinä todettiin olevan parannusta aiemmasta, ja esimerkiksi TV-näkyvyyttä. Itse kilpai-luihin toivottiin näyttötauluja. Nopeatempoisen kisan seuraaminen ja yleisön viihdyttäminen tarvitsee myös ammattitaitoisen kuuluttajan/juontajan, mutta kaikissa osakilpailuissa sellainen ei ollut löytänyt tietään perille. Väliaikojen oheisohjelmaksi asiakkaat toivoivat erilaisia yleisökisoja tai arvontoja, pyörä- ja kuljettajaesittelyjä, näytösajoja ja esimerkiksi entisiä huippukuskeja paikalle. Moni toivoi monipuolisempia ravintolapalveluita ja muitakin myyntikojuja.

Kilpailijat ja henkilökunta olivat sitä mieltä, että kilpailujärjestelyt olivat parantuneet edellisestä vuo-desta (85 %), ja peräti 94 % mielestä kilpailujärjestelyt kokonaisuutena vastasivat tai ylittivät odotuk-set. Erittäin tyytyväisiä vastaajat olivat koko sarjan näkyvyyden parantumiseen: markkinointia ja tiedotusta suitsutettiin vapaissa palautteissa. Myös some-näkyvyys sai kehuja. Edellä mainittujen onnistuminen johti luonnollisesti siihen, että yleisöä oli aiempia vuosia enemmän paikalla. Lisäksi koettiin, että kilpailujen yleisilme on kohentunut ja yhtenäistynyt. Eräs vastaaja tiivisti tunnelmat näin: ”Kilpailuiden yleisilme mainoksineen ja telttoineen ammattimaisen näköinen.” Lähes 90 % vastaa-jista oli tyytyväisiä sarjan promoottorin eli MJP-Eventsin toimintaan.

mir_link_oy_motocross2

Kilpailijoilta tuli myönteistä palautetta edellisten lisäksi varikoiden järjestelyistä, kisajärjestelyistä yleisesti ja radoista. Yleisön tapaan myös osallistujat arvostivat aikatauluissa pysymistä. Yksittäisinä positiivisina asioina nousivat kisakalenteri, kaikkien SM-luokkien ajaminen samana päivänä ja kuljet-tajakokouksen pitäminen aika-ajojen jälkeen.

Kehitettävien asioiden puolella olivat muun muassa yleisöystävällisyyden parantaminen monipuoli-sempien ravintolapalveluiden, taukojen karsimisen, väliaikaohjelman ja kuulutusten avulla. Itse sar-jaan toivottiin lisää SM-arvon saavia luokkia, kuten MX 125 Junior ja radoille, mutta pääsääntöisesti formaattiin oltiin tyytyväisiä. Yllättävän monessa vastauksessa toivottiin kuljettajille parempia palkin-toja – sekä rahan että pokaalien muodossa – ja tämän uskottiin myös lisäävän yleisön kiinnostusta sarjaan.

mir_link_oy_motocross

Tiedon hankinnassa kuljettajilla ja muilla teamien edustajilla kolme eniten käytettyä olivat Xracing, Facebook ja Offroad Pro. Sarjan omat nettisivut ja Instagram olivat vähemmän käytettyjä.

Myös yleisö piti sosiaalisen median kanavista toivottavimpana Facebookia.

Lisätietoja:
Jarkko Nieminen
sähköposti: jarkko@mirlink.fi, puh. 0400683600

Tutkimuksen teettäjä: MJP-Events

Teksti:
Emma Littunen

MIR Link auttaa kasvamaan

Vuosien kokemus liike-elämästä ja tapahtumatuotannosta on opettanut millainen tieto auttaa kehittämään toimintaa. Teemme tutkimuksia, mutta emme numeroiden vuoksi – vaan päätöksenteon avuksi. Tärkeintä on aina suora hyöty operatiiviselle ja kaupalliselle toiminnalle.

MIR Link Oy

Uusimmat

Lisää aiheesta

Motocross