Drag Race 24.01.2017

FHRA on huolissaan moottoripyörä- ja veneveron vaikutuksista harrastustoiminnalle

Finnish Hot Rod Association ry (FHRA) on huolissaan hallituksen suunnitteleman moottoripyörä- ja veneveron vaikutuksista suomalaisten harrastusmahdollisuuksiin, nuorisotoimintaan ja valtion talouteen.

Hallituksen kaavaileman uuden veron suunnittelussa on käsitelty moottoripyöriä ja veneitä ainoastaan hyvätuloisten kansalaisten luksustuotteina tai liikkumisvälineinä. Samassa yhteydessä on kuitenkin unohdettu kokonaan niiden merkitys harrastus- ja kilpailuvälineinä. Moottoripyörä- ja veneveron vaikutukset on arvioitu erittäin heikoin perustein. Jo veron tuottolaskelmat perustuvat virheelliseen logiikkaan ja sen seurannaisvaikutuksia, esimerkiksi yritystoimintaan tai moottoriurheilun junioritoimintaan, ei ole huomioitu. Näistä hallitus ei myöskään ole esittänyt mitään laskelmia tai tutkimustuloksia.

FHRA:n kanta suunniteltuihin sekä kevyiden moottoriajoneuvojen veroon että veneveroon on se, että lakiesitykset tulee vetää pikaisesti takaisin huonosti suunniteltuina ja virheellisiin laskelmiin perustuvina mm. alla mainituista syistä.

1.Verot kohdistuvat harrastevälineen omistamiseen ja näin ollen rajoittavat ja eriarvoistavat kansalaisten harrastusmahdollisuuksia

Suunnitellut verot eivät perustu moottoripyörien tai veneiden käyttöön tai niiden aiheuttamille haitoille, vaan niiden omistamiseen. Moottoripyörän käyttö yhtenä päivänä vuodessa merkitsee sitä, että koko verokauden 150 euron vero per ajoneuvo lankeaa maksettavaksi. Tämä on täysin erilainen periaate kuin esimerkiksi auton ajoneuvoverossa, jossa maksetaan vain niiltä päiviltä kuin auto on liikenteessä.

FHRA:n jäsenistössä on paljon moottoripyöräharrastajia ja yhdellä henkilöllä voi olla omistuksessaan jopa yli kymmenen moottoripyörää. Näistä kullakin ajetaan kuitenkin vain muutama päivä vuodessa. Näin harrastuksesta maksettavan ylimääräisen veron määrä voi yksittäisen harrastajan kohdalla nousta 1000 – 2000 euroon. Tämä on useassa tapauksessa huomattavasti enemmän kuin mitä joidenkin harrastusmoottoripyörien arvo on. Lisäksi on huomioitava, että juuri edellä mainitut harrastajat maksavat vuosittain suuria summia alan yrityksille kunnostaessaan ja ylläpitäessään moottoripyöriään, jotka ovat usein myös historiallisesti merkittäviä olematta kuitenkaan museoajoneuvoja. FHRA:n mielestä kansalaisten harrastustoimintaa tai harrastusvälineitä ei pitäisi verottaa.

2. Moottoripyöräurheilun vilkas junioritoiminta kärsii verosta

Suunnitellulla moottoripyöräverolla on myös vaikutuksia moottoriurheilun junioritoimintaan. Vero ei suoranaisesti koske junioritoiminnassa käytettäviä kilpailuvälineitä, mutta välilliset vaikutukset ovat suuret. Vero laskee moottoripyöräharrastuksen vähenemisen vuoksi alan yritysten liikevaihtoa ja johtaa myös alan yritysten lukumäärän pienenemiseen. Moottoriurheilun junioritoiminta on hyvin riippuvainen alan toimijoilta tulevista sponsorirahoista ja jos tämä rahoitus loppuu tai vähenee merkittävästi niin myös junioritoiminta kärsii.

3. Veron tuotot perustuvat virheellisiin laskelmiin

Moottoripyöräveron 30 miljoonan tuottotavoite perustuu laskelmaan, että lähes jokaisesta Suomeen rekisteröidystä 220 000 moottoripyörästä maksettaisiin vuosittainen vero. Tämä laskelma on täysin virheellinen. Jo edellä on mainittu, että suurella osalla moottoripyöräharrastajista on omistuksessa useampia rekisteröityjä moottoripyöriä. Usean harrastajan kohdalla pyöristä 50–100 % jäävät uuden veron vuoksi talleihin. Jo vuoden 2016 loppupuoliskolla on moottoripyörien liikennekäytöstä- ja rekisteristä poistojen määrä kasvanut edellisvuosiin verrattuna satoja prosentteja, joten hallituksen laskelma ei edes tällä hetkellä pidä paikkaansa. Kun tähän huomioidaan myös veron aiheuttama harrastuksen huomattava väheneminen, niin verotulojen menetyksiä Suomen valtiolle tulee mm. vakuutusmaksuveroista, polttoaineveroista, arvonlisäveroista ja uusien moottoripyörien autoveroista. Lisäksi menoja valtiolle aiheuttaa alan palvelujen kysynnän vähenemisestä johtuvat useat konkurssit ja lisääntynyt työttömyys. Moottoripyörämaahantuojien ja kauppiaiden teettämän tutkimuksen 23 miljoonan euron arvio valtion tappioista moottoripyöräveron kohdalla voi olla jopa alimitoitettu. Onko Suomen valtiolla varaa menettää nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kymmenien miljoonien eurojen verotulot vain siksi, että moottoripyörävero on periaatesyistä sisällytetty hallitusohjelmaan. Hallitus ei myöskään ole esittänyt vertailevia laskelmia esimerkiksi Ruotsin tai Norjan moottoripyörien verotuksesta. Norja on huomattavasti pienentänyt ja Ruotsi poistanut kokonaan moottoripyöriin kohdistuneet verot. Tämän toimenpiteen johdosta molempien maiden moottoripyöräilyn valtiolle tuottama verokertymä on kasvanut.

4. Uusi vero kannustaa kansalaisia vääränlaiseen verosuunnitteluun

Suunnitellun moottoripyörä- ja veneveron yksi erittäin huolestuttava piirre on se, että se ohjaa kansalaisia valtiolle tappiolliseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon. Jo nyt on veneitä vaihdettu Suomen rekisteristä Viron tai Ruotsin rekisteriin ja tämän ympärille on syntynyt jopa yritystoimintaa (Suomen ulkopuolelle). Myös moottoripyöriä on siirretty Viron rekisteriin. Uuden veron yksi seuraus on kansalaisten kannustaminen omaisuuden ja sitä myötä myös yritystoiminnan siirtämiseen ulkomaille. Myös eriarvoistuminen korostuu, sillä helsinkiläisen motoristin on paljon helpompi käyttää Viron rekisterissä olevaa moottoripyörää kuin esimerkiksi jyväskyläläisen motoristin. Myös veneiden osalta isojen avomerikelpoisten veneiden siirtäminen ulkomaiden rekisteriin on käytännössä helpompaa kuin pienten.

FHRA on voittoa tuottamaton, yleishyödyllinen kerho, jonka toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja edesauttaa autojen ja moottoripyörien rakentamiseen eli ns. kustomointiin liittyvää toimintaa sekä museoajoneuvojen ylläpitoa ja säilyttämistä. FHRA toimii myös yhdessä AKK:n ja SML:n kanssa Drag Racingin eli kiihdytyskilpailujen suomalaisena kattojärjestönä. FHRA on perustettu vuonna 1972.

 Teksti: FHRA:n tiedotus

Suomen Moottoriliitto: ”Urheilijoita ei tule rangaista erityisellä yhteen urheilumuotoon kohdistuvalla verolla”

 

Uusimmat

Lisää aiheesta

Drag Racing