17.12.2019

Nuorisopäällikön blogi: Kehittyvän seuran edellytykset

Rosa Pietikäisen mukaan seuroilla on vahva osaaminen tapahtumien ja kilpailujen järjestämisessä. Kuva: AKK-Motorsport Ry.

On kulunut puolitoista vuotta siitä, kun aloitin työt (AKK:n) nuorisopäällikkönä tämän mielenkiintoisen lajin parissa. Palasin ajassa (vain hieman) taakse käsin ja luin aiemmin kirjoittamani blogikirjoitukset (1.8. ja 7.8.2018) mielenkiinnolla, sillä ne olivat ensimmäiset mietteet tästä työstä. Tässä kootusti tärkeimmät asiat edellä mainituista blogeista.

Kartoitustyö käynnistettiin syksyn 2018 aikana siitä, mitä seurat tällä hetkellä tekevät ja minkälaista nuorisotoimintaa heillä on. Päätavoitteena on saada lisää harrastajia autourheilun nuorisolajeihin. Yhteistyötä täytyy tehdä, jotta voimme yhdessä kehittyä ja kasvaa, joka vaatii joltakin osin muutoshalukkuutta. Yhteistyön merkitys myös seurojen välillä on merkittävä tekijä kasvulle. En tiedä ja osaa tukea seuroja, jos en kuule heitä tai he eivät lähesty minua.

Nyt voin kertoa, että seuroilla on vahva osaaminen tapahtumien ja kilpailujen järjestämisessä. Sen seurat osaavat todella hyvin! Seuran ydintoiminnassa eli seuran kehitystyössä on parannettavaa, sillä se on jäänyt valitettavan monessa seurassa toissijaiseksi. Lähtökohtaisesti seurojen tulisi määrittää pitkän aikavälin tavoitteita, mitkä puolestaan koostuvat useista pienistä osatavoitteista. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi laatia tarkka toimintasuunnitelma, mikä kertoo sen, mitä käytännössä tehdään, jotta tavoitteet saavutetaan.

Monia varmasti kiinnostaa, mitä itse olen saanut aikaiseksi, joten kerron niistä seuraavaksi.

Lapsille suunnattu tehtäväkirja ja seuraohjaajan-opas ovat työn alla ja tavoitteena on järjestää seuraohjaajakoulutuksia keväällä 2020. Edellä mainittu toimenpide on suoraan kartoituksesta ilmennyt tarve. Tavoitteena on nostaa säännöllisen toiminnan laatua ja taata nuorille osaavat ohjaajat. Flying Finn Touria on kehitetty ensi vuodeksi monipuolisemmaksi lisäämällä mukaan kartingin lisäksi muita lajeja sekä kustannustehokkuus on huomioitu hankkimalla rataponttoonit ja paikkakuntien olemassa olevia tapahtumia hyödynnetään. Seuroille on järjestetty seminaareja sekä työpajoja ja ensi vuonna AKK:n jokaisella alueella järjestetään seurafoorumi.

Tulevaisuudesta. Usein seuroilla on vaikeaa konkreettisesti määrittää avuntarve, joka luo haasteita. Tarpeen tunnistaminen on kuitenkin edellytys ongelmanratkaisulle ja on siksi erityisen tärkeä. Tulevaisuudessa toivon, että seurat tekevät vielä enemmän yhteistyötä toisten seurojen sekä muiden alueiden toimijoiden kanssa. Toiseksi toivon seurojen järjestävän säännöllistä toimintaa, jossa on huomioitu alueellisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seura on tietoinen siitä, minkälaista toimintaa heidän alueella kannattaa tarjota.

Lähitulevaisuuden visioni seurojen lapsille järjestämistä kerhoista (ainakin karting) on sellainen, missä lapset lämmittelevät esimerkiksi pihaleikkien ja pelien parissa ennen radalle siirtymistä. Tämän lisäksi seurat järjestävät harrastajille ympärivuotista toimintaa, joka tukee liikunnalliseen elämäntapaan kasvamista.

Näihin mietteisiin haluan tämän vuoden päättää ja toivottaa lämmintä joulunaikaa sekä kokeilunhaluista uutta vuotta 2020. Kehitystyö on hyvä aloittaa jo vuoden alusta. Eli, olethan jo ilmoittautunut 11.1.2020 järjestettävään seuraseminaariin Lahdessa? Lue lisää ja nähdään siellä.

Jouluisin terkuin.
Nuorisopäällikkö Rosa Pietikäinen
AKK-Motorsport Ry

Rosa Pietikäinen

Tutustu kirjoittajaan